HALFEN Bodyanker

HALFEN bodyanker brukes til forankring av natursteinsfasader og er justerbare i tre retninger. Ankerne tar opp både last fra natursteinen og vindlast.

Produktserien:

Body HRM/HRC dekker utkraging fra 40 – 130mm med tillatt last opp til 500 N.

Body BA dekker utkraging fra 60 – 120 mm, med tillatt last opptil 1300 N.

Body DT passer for utkraging mellom 140 – 300 mm og kan ta last opptil 1300 N. Med Body DT sin patenterte teleskopbolt kan vertikal justering foretas etter at steinen er festet til ankeret. Hoveddelen på Body DT ankeret leveres ferdig montert.

Kvalitative kjennetegn:

  • Utkraging fra 60 – 300 mm med last opptil 1300 N som standard versjoner
  • Justerbare i tre retninger
  • Umiddelbar lastopptagelse
  • Patentert: justerskive og teleskopbolt
  • Kan brukes i både horisontale og vertikale fuger