DYBLER

HALFEN HSD-CRET skjærdybler

HALFEN skjærdybelsystem HSD brukes til å overføre spesielt store skjærkrefter i konstruksjons-fuger og dermed unngå ujevne setninger eller vertikale forskyvninger på grunn av forskjellig deformering. Den tillater, avhengig av variant, horisontale bevegelser i lengderetningen eller langsgående og tverrgående retning, noe som kan oppstå på grunn av krymping, kryping og temperaturpåvirkning.

ASCHWANDEN CRET dybler Serie 10-30

ASCHWANDEN CRET Serie 10-30 er en type enkle dybler som brukes til å overføre mindre skjærkrefter (opp til 36,3 kN, avhengig av typen og fugetykkelse) i konstruksjons-fuger som kan variere mellom 10 og 50 mm. De tillater, avhengig av variant, horisontale bevegelser opp til 10mm.

ASCHWANDEN CRET dybler Serie 100

ASCHWANDEN CRET Serie 100 er en type dybler som brukes til å overføre skjærkrefter opp til 90 kN (avhengig av fugetykkelse) i konstruksjons-fuger som kan variere mellom 10 og 150 mm. De tillater, avhengig av variant, horisontale bevegelser opp til 10mm.

     ANCON ‘LOCKABLE’      dybler

ANCON ‘LOCKABLE’ dybler er designet for bruk ved midlertidige bevegelsesfuger, som oftest finnes i etterspent betongkonstruksjoner.