Gaustad Terrasse er bygget av Selvaag-Bygg AS. Totalt er det 5 terrasseblokker med leiligheter i 3 etasjer. Til å oppta lasten fra teglsteinsfasaden ble teglsteinskonsoller HK4 og Halfenskinner benyttet.

Halfen innstøpingsskinner er det ideelle utgangspunktet for enkel og justerbar innfesting i betong og ble også støpt inn i dekkeforkanten. Teglsteinskonsollen som ble montert i Halfenskinnen heter HK4-FV. Denne ble brukt fordi underkant tegl er lavere enn dekke forkant.

Snitt som viser innstøpt Halfenskinne i dekke og teglkonsoll HK4-FV montert

Vil du vite mer om Halfen teglsteinskonsoller? Produkt Informasjon

Nedlasting

«Online» katalog