Halfen-Deha lanserte på Bauma-messen 2004 sin løsning for søylefot og funamentbolt som blant annet er 20 % lettere i vekt enn tilsvarende på markedet. Les mer om produktnyheten og last ned brosjyre.

Prefabrikerte betongsøyler kan monteres mer økonomisk ved hjelp av søylefot og tilhørende fundamentbolter. Den nye søylefot og fundamentbolt løsningen er praktisk å benytte for fuge til fundament eller for kobling av søyler.

Fordelen med et prefabrikert system for montering ved hjelp av skruer er hurtigheten. Forbindelsen er enkel å justere og opptar krefter umiddelbart, slik at midlertidige støtter ikke er nødvendige. Systemet består av søylefot HCC og tilhørende fundamentbolt HAB for fundamentet. Prinsippet: Søylefoten støpes inn den prefabrikerte søylen, fundamentbolten støpes inn i fundamentet på byggeplass. De to delene monteres ved hjelp av tilhørende muttere. Tilslutt fylles bunnen av søylen og gjenværende utsparinger med mørtel som ikke krymper.