Skjæranker, type HDB

HDB elementer med dobbeltstuket armering brukes som skjær og gjennomlokkingsarmering, rundt blant annet søylehoder. Flatdekker uten bjelker eller forsterkninger rundt søylehode er økonomiske å konstruere og gir optimal bruk av plass. Tradisjonelle armeringsmetoder er tid- og arbeidskrevende, samt vanskelige å utføre korrekt.

Elementene blir fortrinnsvis montert fra toppen etter at den øvrige armeringen er lagt. Systemet består av 2 eller 3 stukede ankerr som kan kombineres for å forme ulike kombinasjoner etter behov.  Den symmetriske plasseringen av HDB elementene garanterer riktig installering. Klipsene på toppen sikrer riktig betongoverdekning på de stukede armeringsjernene.

Kvalitative kjennetegn:

  • Enkelt å feste til den øvrige armeringen ved at HDB elementene monteres etter at den øvrige armeringen er lagt
  • Stagdiametere fra 10-25mm glattstål
  • Standardmoduler bestående av 2 eller 3 anker
  • Enkel og rask montering
  • Ankerhodene er stukket (3xdia.) og gir ideell forankring
  • Reduserte forskalings- og arbeidskostnader
  • Typegodkjent system for alle konstruksjoner med skjærlast
  • ETA og CE-merket