HK5 – Teglsteinskonsoller

 • Typegodkjent system som gir en meget sikker forankring av teglsteinsfasader
 • Meget gode justeringsmuligheter
 • Komplett produktutvalg som sikrer lav kuldebro

Ny teglsteinskonsoll med kraftig forbedret varmetapsverdi

HALFEN HK5 teglkonsoller har høyere lastkapasitet og krever mindre stål enn sin forgjenger. Teglfasader er estetiske og kostnadseffektive, de har svært lang levetid og krever minimalt med vedlikehold. Disse argumentene gjør at denne type fasade er mye brukt og etterspurt i både nybygg og til rehabilitering. HALFEN teglkonsoller brukes for å bære vekten av teglen og forankre den til hovedkonstruksjonen.
Har du spørsmål om dette produktet?

Lavere varmetapsverdi enn tidligere

Opplegg for tegl må penetrere isolasjonen og fører dermed til en kuldebro.

HK5 teglkonsollen kan nå minimere kuldebroen. Den optimaliserte formen betyr at det trengs mindre stål, spesielt i de områdene den føres gjennom isolasjonen. HK5 konsollen utnytter kvalitetene i Lean Duplex stålet, et stål med utmerket motstand mot korrosjon, til det fulle.

Det nye designet og den smarte bruken av materialer gjør at HK5 konsollen oppnår svært lave varmetapsverdier. Disse verdiene er tilgjengelig i en brukervennlig tabell.


Økt lastkapasitet – lavere kostnader

Lasklassene er økt til 4 KN, 8 kN og 12,5 kN, mot tildligere 3,5 kN, 7 kN og 10,5 kN. Dette har en positiv effekt på mengden konsoller som behøves.

Færre konsoller betyr lavere tidsbruk til montering, lavere transportkostnader, mindre behov for lagring på byggeplass og færre kuldebroer. HK5 teglkonsollen gjør derfor sitt til å bidra til høyere energieffektivitet og kostnadsbesparelser.


Enkel montasje

Mindre stål betyr lavere vekt enn sin forgjenger. Dette er med å lette montasjearbeidet. I tillegg beholder den alle de positive fordelene fra HK4.

Vertikal og horisontal justering hjelper å ta inn eventuelle avvik eller unøyaktigheter. Systemet sørger også for maksimal lastoverføring til hovedkonstruksjonen. Konsollene er typetestet.


HK5-U

The HK5-U brickwork support system is an individual support bracket with a continuous web plate and support plate.

Attaching the adjustable HK5-U brickwork support brackets on the cast-in HTA-CE Halfen Channels or approved HALFEN Dowels guarantees an installation-friendly, economic and secure construction. The listed load capacities refer to anchoring in concrete ≥ C20/25.

Populær nedlastning for dette produktet

HALFEN Brickwork Support Systems

Technical Product Information
FM 18-E


Enkel teglsteinskonsoll

 • HK5-UV
 • HK5-UT
 • HK5-W
 • HK5-WV
 • HK5-U opphengssløyfe
 • HK5-S
 • HK5-SV
Vinkel teglsteinskonsoll
 • HK4-G
 • HK5-F
 • HK5-FV
 • HK5-FR
 • HK5-FRL
 • HK5-P
 • HK5-PV

Avstiving av kledningen ved lave høyder, for eksempel over vindusåpningene, tillate større avstander mellom konsollene.


Materialer:

L4: steel of the corrosion resistance class III according to Z-30.3-6, or EN 1993-1-4: 2006, Table A.1, Line 3, (Group 1.4062, 1.4162, 1.4362…).

A4: steel of the corrosion resistance class III according to Z-30.3-6, or EN 1993-1-4: 2006, Table A.1, Line 3, (Group 1.4404, 1.4571…).

A2: steel of the corrosion resistance class II according to Z-30.3-6, or EN 1993-1-4: 2006, Table A.1, Line 2, (Group 1.4301, 1.4311, 1.4307…).

HCR: steel of the corrosion resistance class IV according to Z-30.3-6, or EN 1993-1-4: 2006, Table A.1, Line 4, (Group 1.4439, 1.4462…).


KW og KWL vinkler

KWL og KW vinkler er et enkelt alternativ for opplegg av vegg. KW og KWL vinklene brukes når opplegget kan være synlig fra undersiden men luftspalten og isolasjonen skal være skjult.


Egenskaper:

 • typegodkjent forankring
 • CE-merking
 • svært gode muligheter for justering
 • komplett produktprogram for teglsteinsfasader.