Bindere og tilbehør

Produktutvalg tilbehør til HK4 Teglsteinskonsoller

Stillasanker

Type HGA

Stilasanker

Type HGA-ZN

Murbinder ML med skinnesystem

Type ML og skinne type HMS 25/15 D

Murbindernåler til teglstein

Type LSA