HLJ Kontraksjonsfugesystem

HALFEN kontraksjonsfugesystem er en innovativ løsning for betongdekker som er utsatt for svinn og kryp i betongen og som trenger støpefuger. Med HALFEN HLJ kan disse kreftene kontrolleres slik at belastningen på fugen og lastene kan overføres sikkert til resten av betongdekket samtidig som HLJ deler opp dekket i nødvendig støpeetapper.

Kvalitative kjennetegn er:

  • Forhindrer riss – muliggjør strekk og kryp i dekket
  • Høy bæreevne
  • Gir helt jevn overflate og ingen oppstikkende kanter selv ved ujevn setting i underlaget
  • Effektiv kantbeskyttelse og svært god overføring av punktlaster inn i betongen, takket være de spesielt utformede kantbeskyttelsesprofilene
  • Dekkehøyden kan reduseres
  • Lav egenvekt
  • Kan brukes både i stålfiberarmert betong og vanlig slakkarmert betong
  • Støpefugene kan planlegges fritt etter ønske takket være T-forbindelser og X-forbindelser
  • Elementlengder på 2,98 m gir rask og enkel montering uten bruk av løfteredskaper og spesialutstyr