To nye produktgrupper er nå tilgjengelige i vårt utvalg av kuldebrobrytere; Bjelke (HIT-ST) og Vegg (HIT-WT)

Disse elementene benyttes for å hindre kuldebro mellom to armerte betongkomponenter, og fullfører Halfen HIT`s produktportefølje av kuldebrobrytere.

Fordeler med HIT-ST og HIT-WT:

  • Robust PVC-boks for solid beskyttelse av isolasjon mot påvirkning fra vær og ytre skade.
  • Høyeste brannklasse REI 120 som standard.
  • Forskjellige dimensjoner med høye lastkapasiteter.
  • Reduksjon av kuldebro og minimering av energitap.

HIT – ST Bjelke forbindelse

HIT – WT Vegg forbindelse

Katalog