HALFEN Mørtelanker, type UMA

UMA mørtelanker er meget godt egnet i teglstein på grunn av utføringen av rundt stål, men det kan utmerket brukes i betong. UMA mørtelanker kan brukes i både vertikale og horisontale fuger.

Vindanker type UHA som opptar vindlast og andre horisontale krefter, er også en del av dette ankeret.

Kvalitative kjennetegn:

  • Lastgrupper fra 1,25 til 26 tonn
  • Stort utvalg av ulike anker
  • Forveksling av lastgrupper eller ringkoblinger er ikke mulig