DEHA kuleanker

DEHA kuleanker blir innstøpt sammen med en utsparingsform, som blir fjernet etterpå.

Den tilhørende løfteklokken monteres deretter hurtig i ankeret for transport.

Kvalitetsegenskapene er:

  • Sikker, hurtig, rasjonell
  • Slitefast kobling
  • Til en hver form og størrelse av elementer
  • Lastg ruppe fra 1,3 t – 45 t

Applikasjoner:

Lastkapasitet opp til 45 tonn
Stort utvalg av produkter for et vidt spekter av aplikasjoner

Spesielle anker og koblinger for vending av elementer

Høy kvalitet for sikker løfting i under alle forhold